Huai dan bi xu si

Huai dan bi xu si

A young Chinese man and his friends visit Jeju Island in South Korea. There, they meet a mysterious Korean woman.

Director: Sun Hao, Hao Sun
Casts: Ye-jin Son, Bo-lin Chen, Wenbo Ding, Gwang Jang, Cheol-min Park, Zhenyu Qiao, Hyeon-jun Shin, Yung-Wei Yang
Countrys: China,SouthKorea

Watch Huai dan bi xu si

Video Trailer

Other Information

Score Rating Count Release Date RunTime
5.8 179 2015-11-27 104

Crew Information

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorSun Hao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *